dinsdag 30 oktober 2012

I am a Scientist

Muziek en zingen zijn naar mijn mening van onschatbare waarde voor ons bestaan. Meebrullen met je favoriete CD met de knoppen op tien om een wending aan je humeur te geven, een gevoelig lied opzoeken om eindelijk die tranen te kunnen laten stromen, zelf actief musiceren op drums of blokfluit, zingen bij de afwas, in koren, op straat, bij the Voice of Holland, muziek bij de begrafenis.

Reclamemakers maken gretig gebruik van deze muzikale gevoeligheid. Immers, een goed reclameliedje blijft jaren in je hoofd hangen, waarmee de producent zich verzekert van extra aankopen.
Toevallig stuitte ik op een Top 40 van oude Nederlandse reclameliedjes, zeker voor ouderen leuk om eens te beluisteren; zelf ga ik er enkele laten horen in het verpleeghuis; ongetwijfeld komen er herinneringen boven bij het horen van de fragmenten.

Niet alleen producten worden aanbevolen via muziek. Om gedragsveranderingen te stimuleren of sociale veranderingen teweeg te brengen is muziek eveneens een dankbaar middel. Denk aan ontmoedigen van drankgebruik, voor elkaar zorgen, enzovoort. Er zijn veel voorbeelden te vinden, let zelf maar eens op tijdens tv-spotjes, of zoek eens op Google.

Mijn favoriete voorbeeld van dit jaar op dit gebied van sociale beïnvloeding: een hele CD, Science Fair, gezongen door meisjes en vrouwen, vóór meisjes en vrouwen, om erop te wijzen dat natuurwetenschap echt niet voorbehouden is aan de mannelijke helft van de wereld. Alle 18 nummers gaan over de voordelen van Science voor vrouwen. Ik ben bang dat er nog veel meer van dit soort reclameuitingen nodig zijn om het vooroordeel dat meisjes geen natuurwetenschap zouden kunnen bedrijven de wereld uit te helpen, maar het is een mooie start.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Plaats hier uw reactie